>
>
RHoK Academie Brussel
< class="block block-menu block-menu-secondary-menu block-menu-menu-secondary-menu odd block-without-title" id="block-menu-menu-secondary-menu"> < class="block block-locale block-language block-locale-language even block-without-title" id="block-locale-language">
< class="block block-search block-form block-search-form odd block-without-title" id="block-search-form">

Zoekveld

>
>
< class="block block-views block-nodequeue-1-block-1 block-views-nodequeue-1-block-1 odd block-without-title" id="block-views-nodequeue-1-block-1"> < class="block block-system block-menu block-main-menu block-system-main-menu even block-without-title" id="block-system-main-menu"> < class="block block-views block-locaties-block block-views-locaties-block odd block-without-title" id="block-views-locaties-block">
>

Projectatelier NIEUW

< class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main">
>
In het projectatelier werken de leerlingen disciplineoverschrijdend. Het atelier slaat m.a.w. een brug tussen de verschillende traditionele ateliers. Leerlingen werken concepten uit die ze in het atelier, of in samenwerking met andere ateliers uitvoeren.


    Projectgericht werken is een individueel traject van keuzes maken en van verdieping. Het proces treedt meer op de voorgrond en de productgerichtheid wordt eerder uitgesteld.
    De context van een ruimte speelt soms een rol bij het ontwikkelen van een project. Het vormt een uitdaging voor de leerling om een ingreep te doen in een specifieke ruimte, waardoor werk en ruimte samensmelten tot een geheel. 
    De leerlingen starten vaak met voorstudies. De tekening blijft het instrument bij uitstek namelijk om beeldend inzicht te verwerven. Ze houden een tekenboek / procesboek bij en verzamelen daarin documentatie over hun gekozen onderwerp. 
De leerlingen ontwikkelen dus vooral een eigen methodiek en worden individueel of in groep begeleid bij het realiseren van hun werk. 
    Er zijn 3 leraars die dit proces elk vanuit hun eigen artistieke discipline opvolgen en ondersteunen. De wekelijkse dialoog met de leraars, en de gesprekken tussen de leerlingen onderling, dragen bij tot de structuur van het parcours. 
    Het projectatelier wil leerlingen tevens leren denken en spreken over wat ze maken, en het wil ze dichter en actiever bij de kunstactualiteit betrekken. Het is een denktank waar reflectie, groepsgebeuren en individueel experiment centraal staan.

Praktische info: 

Ateliers Thibault_2

Maandagnamiddag 13.50–17.30h ov.
Maandagavond 17.50–19.30h ov.
Woensdagavond 17.50–21.30h ov.

>