>
>
RHoK Academie Brussel
< class="block block-menu block-menu-secondary-menu block-menu-menu-secondary-menu odd block-without-title" id="block-menu-menu-secondary-menu"> < class="block block-locale block-language block-locale-language even block-without-title" id="block-locale-language">
< class="block block-search block-form block-search-form odd block-without-title" id="block-search-form">

Zoekveld

>
>
< class="block block-views block-nodequeue-1-block-1 block-views-nodequeue-1-block-1 odd block-without-title" id="block-views-nodequeue-1-block-1"> < class="block block-system block-menu block-main-menu block-system-main-menu even block-without-title" id="block-system-main-menu"> < class="block block-views block-locaties-block block-views-locaties-block odd block-without-title" id="block-views-locaties-block">
>

Vrije grafiek | Woluwe

< class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main">
>
Het atelier Vrije grafiek in Woluwe richt zich vooral op diepdruk. Het basisprincipe van diepdruk is dat er in een metalen of plexiplaat een tekening gemaakt wordt die afgedrukt kan worden op papier. Het is een artistiek medium dat toelaat om meerdere exemplaren van een zelfde werk te realiseren. Het functioneert evenzeer als autonoom medium, naast schilderkunst, tekenkunst .... met zijn eigen specifieke mogelijkheden en gevoeligheden. Een kenmerkend aspect zijn de staten: soms als voorlopige fasen van een werk naar een eindresultaat toe of als zelfstandige werken met een eigen autonomie ( 1/1 ).
In de eerste jaren van de opleiding worden basis-etstechnieken aan de hand van vrije oefeningen aangeleerd. De eerste stap naar een eigen vormentaal met de lijnets, droge naald, vernis-mou, aquatint, suikerets.Studenten worden aangezet de verschillende etstechnieken af te stemmen op het beoogde karakter van het werk. De studenten worden gestimuleerd te werken in series. De keuze van de formaten is vrij maar staat in directe relatie met het werk.In  de volgende jaren worden de technische vaardigheden verfijnder en uitgebreid: kleurdrukken met meerdere platen, collagetechniek, monotype, fotografische experimenten en experimenten met minder gangbare werkwijzen. Er wordt tevens aandacht gegeven aan non-toxische technieken. Naast een brede waaier aan technische vaardigheden ontwikkelt de student een algemeen creatieve ingesteldheid waarbij de techniek vooral ten dienste van het inhoudelijke wordt aangewend. Via besprekingen en evaluaties van voorstudies en grafisch werk worden de leerlingen individueel begeleid in een creatief leerproces. Samen met de leraar wordt er gezocht naar een interessante grafische uitwerking en oplossing in functie van de ontwikkeling van een persoonlijke beeldtaal.De authenticiteit en samenhang van de gedrukte beeldtaal staan voorop. De studenten worden kritisch geëvalueerd. De kennis over het kunstgebeuren uit het verleden en heden wordt aangescherpt wat de leerlingen toelaat het persoonlijk werk kritisch te situeren.Kijken naar en praten over andere uitingen van kunst in relatie tot eigen werk ondersteunt deze ontwikkeling . 

Elk schooljaar wordt er tevens gewerkt met een overkoepelende opdracht, welke iedereen vanuit zijn eigen persoonlijkheid onderzoekt en vorm geeft.

Er is geen enkele vooropleiding nodig om te starten in het atelier; enkel de wil en zin om visuele beelden te maken en aan te leren.

 

 

Praktische info: 

RHoK in Sint-Pieters-Woluwe
Kleine kerkstraat 12–14 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Maandag: 13.50 tot 17.30h en van 17.50 tot 21.30h
Woensdag: 13.50 tot 17.30h en van 17.50 tot 21.30h
  
Docent: 
>